Osmos Sistemleri

Osmos Sistemleri

SU YUMUŞATMA , DEMİNERALİZASYON VE REVERSE OSMOSİS SİSTEMLER:

Su yumuşatma cihazları, filtrasyondan daha farklı bir prosesle çalışırlar.

Su yumuşatma işlemlerinin temel dayanağı iyon değiştirmedir. Suya sertlik veren temel iyonlar Ca ve Mg iyonlarıdır. İyon değiştirme işlemi için sodyum bazlı güçlü katyonik(asidik) reçine kullanılır. Reçine sudaki +2 değerlikli  Ca ve Mg iyonlarını üzerinde toplar. Rejenerasyon esnasında cihaza Na+ iyonu verilir. Na+  iyonu en kolay ve ucuz olarak NaCl bileşiği ile takviye edileceği için bu amaçla tuzlu su kullanılır.


Reçine Na+  iyonunu tutarken Ca ve Mg iyonlarını bırakır. Suya sertlik veren iyonlar dren edilir.

Yumuşatma cihazının verimliliğini etkileyen en önemli parametler reçine miktarı ve kimyasal formudur. 

Reverse osmos sistemleri:

Reverse osmos işleminin çalışma prensibi cihaz üzerinde bulunan membranlar sayesindedir. Su membranlar üzerinde bulunan gözeneklerden, yüksek basınç altında geçmeye zorlanır. Bu işlem esnasında su molekülleri ve bazı inorganik moleküller bu gözeneklerden geçebilirken suyun içindeki maddelerin çoğu bu gözeneklerden geçemez ve konsantre su olarak dışarı atılır.

Yapılan bu işlem diğer filtrasyon sistemlerine göre istenilen kapasitede çok daha iyi su kalitesi elde etmeye olanak verir.

Osmos çıkışında suyun debisi çok düşük olacağından depolanması şarttır.

RO üniteleri, yüksek saflıkta su elde edebilen membranların içinde bulunduğu, basınçlı membran kılıfları ile donatılmıştır. Tek kademeli RO ünitelerinin, istenilen su kalitesine ulaşamadığı durumlarda, çift kademeli sistemler kullanılabilir.

RO sistemleri, devamlı olarak çalışabilen sistemlerdir. Rejenerasyon kimyasallarının tüketimini azaltmak için ve ham su TDS değerinin yüksek olduğu durumlarda kullanılırlar.