Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

İnci Enerji olarak, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın kişisel verilerinin korunması ve gizliliğinin önemini anlıyor ve bu konuda taahhütte bulunuyoruz. Bu politika belgesi, kişisel verilerin nasıl işleneceği, saklanacağı ve korunacağı konusunda firmamızın yaklaşımını açıklar.

1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

İnci Enerji, müşterilerimizden ve iş ortaklarımızdan yalnızca belirli amaçlar doğrultusunda kişisel veriler toplar. Bu amaçlar genellikle hizmet sunumu, iletişim, faturalama ve yasal gereklilikleri yerine getirmek için gereklidir. Kişisel veriler, ilgili mevzuata uygun olarak ve kişisel veri sahiplerinin haklarına saygı gösterilerek işlenir.

2. Kişisel Verilerin Güvenliği

İnci Enerji, toplanan kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri alır. Bu önlemler, yetkisiz erişimi, veri kaybını, kötüye kullanımı ve değişikliği önlemeyi amaçlar.

3. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

Kişisel veriler, işlenmeleri gereken süre boyunca saklanır ve daha sonra gereksinimler doğrultusunda imha edilir. İmha işlemleri, güvenli yöntemler kullanılarak gerçekleştirilir.

4. Veri Sahiplerinin Hakları

İnci Enerji, kişisel veri sahiplerinin haklarına saygı gösterir ve bu hakların kullanılmasını destekler. Kişisel veri sahipleri, veriye erişme, düzeltme, silme, işleme itiraz etme ve taşınabilirlik gibi haklara sahiptir. Bu hakların kullanılması için gereken yönergeler, İnci Enerji’nin resmi iletişim kanalları aracılığıyla sağlanır.

5. Veri Paylaşımı ve Aktarımı

İnci Enerji, kişisel verileri yalnızca belirli koşullar altında üçüncü taraflarla paylaşır veya aktarır. Bu durumlar genellikle hizmet sağlayıcılarla işbirliği yapılması veya yasal gerekliliklerin yerine getirilmesini içerir.

6. İlgili Mevzuata Uyum

İnci Enerji, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin geçerli mevzuata tam uyum sağlamayı taahhüt eder.

7. Değişiklikler

Bu politika belgesi, İnci Enerji’nin politikalarını gerektiği gibi güncelleyebileceği bir belgedir. Güncellemeler, resmi iletişim kanalları aracılığıyla duyurulur.

8. İletişim

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili herhangi bir sorunuz veya geri bildiriminiz varsa, lütfen bize ulaşın.

İnci Enerji olarak, kişisel verilerin korunması ve gizliliğini sağlamak için taahhütte bulunuyoruz.