Skoç veya Önocaklı Skoç

Skoç veya Önocaklı Skoç

Ülkemizde ve dünyada, endüstride en çok kullanılan kazan türüdür. Alev duman borulu, üç geçişli olup, TS377 normuna uygun, sıvı ve gaz yakıt yakacak şekilde, 150 kg/h - 28.000 kg/h kapasite aralıklarında dizayn edilmiş kazanlardır. Bu tip kazanlarda; yanma sonucu oluşan sıcak gazlar, birinci geçiş olarak adlandırdığımız yanma odasından geçerek, ikinci geçişi sağlayan alev duman borularına doğru döner ve ön kısma taşınır. Ön duman sandığından geçen bu gazlar, üçüncü geçişi oluşturan boru demeti ile arkda kısıma geçer ve burada toplanarak bacaya girer. Yanma gazları, üç geçişte de kuvvetle cidarları yalayarak geçtiklerinden, yüksek ısı transferi sağlanır.


Teknik Özellikler
 • Üstün dizaynı ile en uzun ömürlü ve emniyetli kazanlardır.
 • Kısa sürede buhar üretmek için, su hacmi mümkün olduğuca küçük, buhar hacmi büyük tutulmuştur.
 • Yakıtın enerjisinin büyük kısmının kullanılmasından dolayı, yüksek verimlidir.
 • Yanma hücresi boyutları; çevreyi kirleten zararlı emisyonlara, Noxoluşumuna meydan vermeyecek şekilde dizayn edilmiştir.
 • Baca gazı çıkışına, duman gazlarının ısısından faydalanabilmek için ekonomizör ilave edilebilir.
 • Kazanın arka kısmına monte edilecek ekonomizör, sistemden dönen suyun sıcaklığını arttırır. Böylece yakıt tasarrufu sağlanır.
 • Buhar kalitesi yüksektir. Çünkü yüksek kurulukta buhar elde edilir.
 • İşletme ve bakım kolaylığı, brülör yakma kontrolü sayesinde, minimum yakıt sarfiyatı ve işletme giderleri sağlanmaktadır.
 • Düşük baca gazı sıcaklığına sahiptir.
 • Malzeme seçimi; kalite sertifikalı olmak üzere,
  Cidar, cehennemlik, külhan: DIN17155 normuna uygun kazan sacı(Hl, Hll veya 17Mn4)
  Duman Boruları: DIN2448 normuna uygun, St35.8 kalite çelik çekme boru veya DIN2458 normuna uygun dikişli kazan borusu kullanılmaktadır.
 • İşletme basıncının 1.5 katı basınç altında hidrostatik teste tabi tutulmaktadır.
 • Müşteri isteğine bağlı olarak, paket (tüm ekipmanları ile birlikte) halinde teslim edilebilir.

Kullanım Alanları

Tekstil, kimya, seramik, kağıt, gıda vb. endüstriyel tesislerde, büyük ısıtma ve soğutlam kapasitelerinde, pompa, kompresör gibi çeşitli ekipmanların çalıştırılmasında, alçak ve yüksek basınçta buhar ihtiyacını karşılamada.