Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Aldığım kömür neden tutuşmuyor?

Soba kömürlerindeki tutuşmama problemleri bir çok nedene bağlıdır.

- Kömürü tutuştururken tüm havalandırma klapeleri açık olmalıdır. Turbo soba kullanıyorsanız, sobanın alt klapesi, baca klapesi ve üst yıldız klapesi açık... [Devamı]


Soba bacam çekmiyor

İyi bir hava çekişi için,düzgün boru bağlantısı çok önemlidir. Soba bacasının en büyük çekmeme nedeni sobadan duvardaki bağlantı yerine kadar yukarı yönlü hafif bir eğim olmamasıdır. Eğim yoksa %10-15 arasında tatlı bir eğimle boru... [Devamı]


Soba boruları akma yapıyor

Boru eğimi ve boruların temiz olması çok önemlidir Sobadan duvar deliğine kadar %10 civarında yukarı yönlü bir eğimle boru bağlantısı yapılmalıdır.

Borular temiz olmalıdır.

Kükürt oranı %2 nin üzerindeki kömürlerde akma... [Devamı]


Soba kapağı poflaşma yapıyor, kapağını attırıyor

Fazla duman birikimi olduğunda soba kapağı poflama yapar. Kömürü hızlı bir şekilde tutuşturmak çok önemlidir. Bunu yapamadığınızda aşırı bir duman yığılması olur ve borulardan gidemeyen duman başınçla kapağını yukarı kaldırır ve sıkışan duman... [Devamı]


Sobamdaki kömür uyuma yapmıyor, kapatınca sönüyor

Kömürün uyuma yapmamasının iki nedeni vardır. En sık karşılaştığımız neden kömür kovasının zamanla ortalarından delinmesi ve bu delikten dolayı hava kaçağı olmasıdır. Hava kaçağı olunca kömür için için yanmaya devam etmektedir ve kısa sürede... [Devamı]


Sobamdaki kömür çabuk yanıp geçiyor, dayanmıyor

Kömür kalitesi ve kovanın yandan delik olmaması çok önemlidir. Kömürün dayanmamasının en büyük nedeni  kalorisinin düşük, uçucusu ve kül oranının çok yüksek olmasındandır.

Diğer bir önemli nedeni de kömür kovanızın orta kısımlarından... [Devamı]


Sobamdaki kömür çok geç tutuşuyor

Geç tutuşmanın çözümü kömürün kalitesinden ya da sobadaki hava sirkülasyonunun bozulmasından kaynaklanır.

[Devamı]

------------------------

Sobamdaki kömür ısı vermiyor
Belirli kalitenin altında olan kömürlerin kalorileri ısıtmak için yetersizdir. [Devamı]

------------------------