Önlemler ve Talimatlar

Önlemler ve Talimatlar

  1. Sezondan önce kalorifer sisteminin bakımını İNCİ ENERJİ'ye yaptırınız.
  2. Yılda bir kez baca temizliği yaptırınız.
  3. Yılda bir kez kazanın alev ve duman borularını İnci Enerji'nin Özel Boru Temizleme  ekipmanlarıyla temizlettirin.
  4. Mutlaka ehliyetli ateşci çalıştırınız.
  5. Baca damperini yakışa göre ayarlayınız.
  6. Gece kazan uyutma sistemini açınız.
  7. Kış döneminde haftada en az bir kez alev duman borularını temizletiniz.
  8. Yanan kömürün üzerine kesinlikle kömür ilave etmeyiniz.Yanan kömürü sağa veya  sola alıp, boş kalan kısma yeni kömürü ilave ediniz.Böylece hem yanan kömürü  söndürmezsiniz, hem de ilave ettiğiniz kömürün üstten yanmasını sağlayarak, kömürün daha  uzun dayanmasını sağlarsınız.

KÖMÜR SATIN ALIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. KÖMÜR SATIN ALIRKEN KALORİSİNE DİKKAT EDİNİZ
Sizi ısıtanın kömürün kütlesi değil kalorisi olduğunu unutmayınız. Kalorisi düşük 2000kg kalitesiz kömür yerine kalorisi yüksek 1200 kg. kömürle ısınmanız mümkündür. Örnek:
2000 kg/yıl x 3500 Kcal/kg =7.000.000 Kcal/yıl
1200 kg/yıl x 6000 Kcal/kg.=7.200.000 Kcal/yıl
dolayısıyla, 2000 kg. külü ve nemi yüksek kalitesiz kömür yerine külü ve nemi düşük kaliteli 1200 kg. kömürle ısınmak mümkündür.

2. KÖMÜR SATIN ALIRKEN NEMİNE DİKKAT EDİNİZ
Nemi yüksek kömürü yakmak istediğinizde daha fazla kömüre ihtiyaç var demektir. Çünkü nemli kömürün bünyesindeki nemin atılması için daha fazla kömüre ihtiyaç var.
Eğer kalorifer kazanında yılda 60 ton kömür kullanıyorsanız ve satın alacağınız kömür %25 nem içeriyorsa bunun yerine en fazla %10 nem içeren kömür kullanarak kömür tüketimi 50 tona indirebilir, 10 ton nemi evinize taşımamış ve suya boşuna para ödememiş olursunuz.

3. KÖMÜR SATIN ALIRKEN TORBALI OLMASINA DİKKAT EDİNİZ
Torbasız olarak satılan kömürlerin kalitesiz, kalorisi düşük, yandığı zaman asit yağmuru oluşturucu miktarda kükürt içeren, nemi ve külü yüksek olduğunu unutmayınız. Açıkta satılan kömürleri satın aldığınız zaman kömür hakkında hiçbir hak iddia edemezsiniz.Çevrenizde torbasız kömür satın alanları lütfen ilinizdeki İl Çevre ve Orman Müdürlükleri ile Belediyelere bildiriniz.

4. KÖMÜR SATIN ALIRKEN KÜLÜNE DİKKAT EDİNİZ
Isınma amaçlı olarak külü yüksek kömür kullanıldığında soba, kazan ve bacalar daha sık aralıklarla temizlenmesi gerekmektedir.Eğer kalorifer kazanınızda yılda 60 ton kömür kullanıyorsanız ve %18 kül içeren kömür yerine %8 kül içeren kömür kullanarak kömür tüketimi 54 tona indirilebilir, 6 ton külü evinize taşımamış, havayı kirletmemiş ve küle boşuna para ödememiş olursunuz.Külün kalorisinin sıfır olduğunu unutmayınız.

5. KÖMÜR SATIN ALIRKEN BOYUTUNA DİKKAT EDİNİZ
Kömür boyutu yerli ve ithal kömürde 18-165 mm. arasında olmalıdır.
Kömürün boyutu ızgara aralığından küçükse, küçük boyutlu kömürler ızgara altına düşür. Böylece kömür yanmadan ızgara arasından küllüğe düşmüş olur. Yanmayan kömüre fazla bedel ödenmiş olur.Stokerli yakma sistemlerinde kömür boyutu 10-18 mm olabilir. Bu boyuttaki kömürler sadece stokerli yakma sistemlerinde kullanılabilir.

6. KÖMÜR SATIN ALIRKEN KÜKÜRTÜNE DİKKAT EDİNİZ

Kükürt yandığı zaman kükürt dioksit oluşur.Kükürt dioksit ciddi hava kirliliğine neden olur. Kükürt dioksitli havayı soluduğumuz zaman öksürüğe, göğüs daralmasına ve akciğer hastalığına neden olur.
Kükürt dioksit havada asit yağmuruna neden olur.Asit yağmuru insanlar, bitkiler ve eşyalar üzerinde ciddi tahribata neden olur.

7. KÖMÜR SATIN ALIRKEN ŞİŞME İNDEKSİNE DİKKAT EDİNİZ
Şişme indeksi yüksek kömürler koklaşmaya uygun kömürlerdir. Bu gibi kömürler ısınma amaçlı olarak kullanıldığı zaman bünyesindeki uçucu maddeler belli sıcaklıkta yanmadan serbest hale geçer. Serbest hale geçen uçucu maddeler bacalara yapışır ve bacanın tıkanmasına neden olur. Bu tür kömürler özellikle sobalarda yakıldığı evlerde sık sık ölümler olur.

8. KÖMÜR SATIN ALIRKEN UÇUCU MADDESİNE DİKKAT EDİNİZ
Sobalarda kalorisi yüksek, uçması düşük kömür kullanınız. Sobada kömür yanarken açığa çıkan ısının oda içinde kalması gerekmektedir. Aksi durumda bacada daha fazla ısının kaybolmasına neden olursunuz.

Klasik kalorifer kazanlarında ise hem kalorisi hem de uçucusu yüksek kömürleri kullanınız. Uçucusu yüksek kömürler uzun alevli olarak yanar; yanma esnasında oluşan alev su ceketleri ile daha uzun süre temasta kalarak suyun ısınmasına neden olur.