Kazan Temizliği

Kazan Temizliği

Büyüyen Dünya ekonomisinde rekabetin çok arttığı, maliyetlerin çok önem kazandığı bir dönemdeyiz. Maliyet hesaplarını iyi yapamayan kuruluşların yok olmaya mahkum olduğu bu dönemde biz de katı,sıvı veya gaz tüketen kazanlarda maliyetleri düşürmek için ithal özel makine ve ekipmanlarla enerji tüketiminizi düşürmekteyiz. Böylece rekabet gücünüzü artırırken, çevrenizi de koruyoruz.

 

Kazan temizleme nedir?

Kazan temizleme; kazanın içindeki duman ve alev borularının iç yüzeylerinde oluşan fırçalarla temizlenemeyen sert krum tabakasının özel tomarlama makinalarıyla temizlenmesi işlemine denir.