Hareketli Izgara

Hareketli Izgara

Ülkemizde son yıllarda gaz ve sıvı yakıt fiyatlarının yükselmesi ve ürün birim maliyetlerinde yakıt maliyet yüzdesinin çok yüksek seviyelere çıkması, üreticileri alternatif yakıtlı enerji santralleri düşünmeye zorlamaktadır. TETA yakıtın yüklenmesinden kül ve cürufun alınmasına kadar tam otomatik sistemi ile üreticilere ucuz yakıtla ekonomik ve yüksek verimli çözümler sunmaktadır. Hareketli ızgara sistemi sayesinde yüksek yanma verimi, otomatik cüruf toplama ve efektif toz toplama sistemleri ile hava kalitesi koruma yönetmeliğinin öngördüğü değerler rahatlıkla sağlanmakta üreticiye temiz, verimli ve ucuz enerji üretimi olanağı sağlanmaktadır. Özel dizayn edilmiş ızgaralar ve ön yanma ocağı sayesinde odun, kömür, zımpara tozu, üretim artıkları ve biomass yakıtlar sorunsuz olarak yakılabilmektedir.

Katı yakıtlı sistemlerde uygulanan hareketli ızgaralı yakma sistemi sayesinde sistemde ısı ihtiyacına göre oransal çalışabilme imkanı ve yüksek verim sağlanmaktadır. Yanma tamamen hareketli ızgaranın da içine monte edildiği ön ocak içerisinde gerçekleşmektedir. Isı iletimi ön ocak içerisinde radyasyon, kazanda ise konveksiyon ile sağlanmaktadır. Yanma sonucu oluşan duman gazı kazan içerisinden geçer, çok siklonlu kurum tutucuda kurum partikülleri baca gazından ayrılır ve hava kalitesini koruma yönetmeliğinin izin verdiği baca gazı değerlerine uygun olarak bacadan atılır.