Enerji Yatırım Danışmanlığı

Enerji Yatırım Danışmanlığı

Endüstriyel tesisi yada ticari binaların teknolojik yeniliğe sahip enerji üretim sistemleri yatırımında bağımsız danışmanlık desteği verilerek en verimli sistemi kurmaları garanti altına alınır. Amaç; tesisin enerji tüketim karakteristiğine,kimliğine uygun sistemin seçilmesidir.

Yatırım danışmanlığı aşamaları ;

  • Tesisin ayrıntılı incelemesi
  • Enerji tüketimi haritasının çıkartılması
  • Sistem satın alım şartnamesinin oluşturulması
  • Fizibilite çalışmaları
  • Sistemin teknik kontrolü
  • Süpervizörlük
  • Sistemin kabulü

olarak sunulur. Hizmet sonucunda tesis için en düşük enerji tüketimini sağlayacak en uygun maliyetli sistemin optimum şartlarda hizmete sunulması amaçlanır.