Enerji Verimliliği

Enerji Verimliliği

 

Ekonomizerler


Kazlması işlemini gerçekleştiren ekonomizerler, yakma sisteminize, tesis yerleşim şartlarınıza uygun olarak olarak dizayn edilip monte edilerek taahhüt edilen tasarruf şartlarında çalışması sağlanır. Her 20 C baca gazı sıcaklığının düşürülmesi ile %1 yakıt tasarrufu sağlanabileceği unutulmamalıdır. İnci Enerji Duyulur ısı ekonomizerleri ve yoğuşmalı ekonomizerler ile ilgili her türlü mühendislik, Proje, imalat ve montaj uygulamaları desteğini sağlamaktadır.

Atık ısı kazanları


Kojenerasyon sistemleri ya da yüksek sıcaklıktaki atık gazı atmosfere salan sistemlerin ardından kurulan atık ısı kazanları ile buhar, Sıcak yada Kızgın su, Kızgın Yağ üretimi sağlanarak sistemin verimliliği üst seviyelere çıkartılıp daha az fosil yakıt tüketilmesi sağlanabilir. İnci Enerji bugüne kadar gerçekleştirdiği birçok uygulamanın tecrübesi ile yüksek sıcaklıktaki atık gazlarının enerjisinden istifade için gerekli Atık Isı Kazanı dizaynı, mühendisliği, imalatı ve uygulamasında destek sağlamaktadır.

Reküperatörler


Yakma sistemleri, Fırın yada kazanların atık gazlarının ısısından istifade ederek yine sistemin yanması için gerekli havanın ön ısıtılması için reküperatör sistemleri kullanılır. İnci Enerji reküperatör sistemleri için yakma sistemlerinizin incelenmesi, tesise uygun raküperatör sisteminin dizaynı, projelendirilmesi,imalatı ve montajında hizmet sunmaktadır.

Flaş buhar sistemleri

Buhar kullanan tesislerde geri dönen sıcak kondesin enerjisinin bir kısmı basınç düşümü sebebi ile flaş buhar olarak ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu flaş buhar atmosfere açık kondens tanklarından kaçmakta dolayısı ile enerji, su ve kimyasal kaybına sebep olmaktadır. Flaş buhar sistemleri ile bu kaybın önüne geçmek mümkündür. İNCİ Enerji kondens miktarının tespiti, Flaş buhar miktarının hesabı, Uygun Flaş Buhar sisteminin dizaynı, imalatı ve uygulaması için hizmet sunmaktadır.

Blöf geri kazanım sistemleri


Kazanlar yada sıcak sulu işlem yapan sistemlerin belirli zamanlarda blöf yapmaları gerekmektedir. Her yapılan blöf ile bir miktar ısı dışarıya atılmaktadır. Bu blöfün enerjisinden istifade etmek mümkündür. İNCİ Enerji blöf sistemleri ile atığınızdan geri kazanım sağlayarak ve bu enerjinin tesisinizde en uygun kullanım noktasını tespit ederek imalatından ,uygulamasına kadar gerekli tüm hizmetleri sağlamaktadır.

Yakma Sistemleri Verimlilik Artırıcı Uygulamalar


Tesislerde yakma sistemlerindeki yetersizlikler veya yanlış uygulamalar neticesinde %5-40 arasında verimsizlik ortaya çıkabilmektedir. Uygun yakma sisteminin tespiti, yakıt-hava karışımının uygunluğunun incelenmesi, en az yakıtla aynı işi yapacak yakma sisteminin dizaynı için gerekli tüm verimlilik artırıcı uygulamaları hizmetinize sunarak %40 lara varan enerji tasarrufu elde etme imkanı mümkündür.

Buhar sistemleri verimlilik artırıcı uygulamalar ve optimizasyonu


Buhar kullanan tesislerde buharın üretildiği noktadan tüketildiği son noktaya ve kazana geri dönüşüne kadar sistem dizaynında ve işletilmesindeki bazı hatalardan ötürü %60 lara varan verimsizlikler görülebilir. Buhar kazanlarınızın verimliliğinin artırılması için gerekli yüzey blöf sistemleri, seviye kontrol sistemleri, buhar sayaçları gibi ekipmanlarla buharın sevki ve kullanımı noktasında gerekli otomasyon ekipmanları, ısı kayıplarının hesaplanması,buharın ve kondensin uygun sevki gibi konularda İNCİ Enerji gerekli tüm mühendislik hizmetlerin i sunmaktadır.

Basınçlı Hava sistemleri verimlilik artırıcı uygulamalar


En pahalı enerji olan basınçlı havanın üretildiği noktadan tüketildiği noktaya kadar uygulanabilecek enerji verimliliğini artırıcı uygulamalarla %70 lere varan tasarruf imkanına kavuşmak mümkündür. İNCİ Enerji sistem dizaynı, iyileştirilmesi, Atık ısının kullanımı, basınçlı hava kaçak noktalarının tespiti ve basınçlı hava üreticilerinin uygun çalışma şartlarının dizayn edilmesi gibi konularda mühendislik ve uygulama desteğini sağlamaktadır.

Elektrik sistemleri verimlilik artırıcı uygulamalar


Elektrik tüketen motorların verimsizliklerinin tespiti, çözüm yollarının sunulması ve daha verimli sistemlerin sunulması ile ilgili mühendislik desteği sunulmaktadır.

Pompa sistemleri verimlilik artırıcı uygulamalar


Tesislerde akışkanların sevki için seçilen pompa sistemlerin yanlış tespiti ve başka bir takım uygunsuzluklardan ötürü %40 lara veren verimsizlikler ortaya çıkabilmektedir. İNCİ Enerji pompa sistemlerinizin incelenmesi, teknolojik yeniliklere sahip sistemlerin tespiti, tasarruf potansiyelinin tespiti ve uygulamaya kadar tüm süreçlerde mühendislik ve uygulama desteğini sunmaktadır.

Aydınlatma sistemleri verimlilik artırıcı uygulamalar

Tesislerde çalışma ve yaşam kalitesinden ödün vermeden daha az enerji ile tesise uygun aydınlatma sistemleri kullanılarak aydınlatma için harcanan enerjinin azaltılması mümkündür. İNCİ Enerji mevcut aydınlatma sisteminizin tespiti, tesisinize uygun aydınlatmanın hesaplanması, aydınlatma armatürlerinin projelendirilmesi ve uygulaması konusunda destek sağlamaktadır. Aydınlatma sistemlerinde yapılacak iyileştirmelerle %50 ye yakın enerji tasarrufu sağlamak mümkündür.

Soğutma sistemleri verimlilik artırıcı uygulamalar


Soğutma sistemleri tesislerde genelde standart uygulamalarla kurulan ve verimlilikleri ölçülmeyen sistemlerdir. Soğutma sistemleri yüksek elektrik sarfiyatları ile enerji tüketimleri içinde ciddi paylara sahip olabilmektedir. İNCİ Enerji olarak Tesis için uygun soğutma şartları, en düşük enerji ile çalışan soğutma sistemlerinin tespiti , mevcut soğutma sistemlerinin verimliliğinin artırılması konusunda mühendislik ve uygulama desteği sağlanabilir.

 

Kurutma sistemleri verimlilik artırıcı uygulamalar


Çeşitli sektörlerdeki kurutma proseslerinde ürün içerisindeki nemi uzaklaştırmak için ısı işlem uygulanmakta ve bu işlem neticesinde atık ısı ve su buharı oluşmaktadır. İNCİ ENERJİ hem atık ısı enerjisinin geri kazanımı hem de kurutma sistem verimliliğinin artırılması için mühendislik ve uygulama desteği hizmeti sağlamaktadır.

 

Kazan verimlilik artırıcı uygulamaları


Kazanların yakma sistemlerinden, izolasyonuna, blöf sistemlerinden, atık ısısının geri kazanılmasına kadar bir çok noktada gerekli mühendislik çalışmaları yapılarak en yüksek verimlere ulaşmaları için gerekli destek İNCİ Enerji tarafından sağlanır. Kazanlarda ki verimlilik artırıcı uygulamalar ile yakıt harcamalarınızın %45 lere kadar azaltılabilir.

Isı değiştirici sistemleri verimlilik artırıcı uygulamalar


Isı değiştirici sistemlerin ( Eşanjör, boyler vs ) yanlış dizaynı, uygun olmayan montajları, ısı yüzeylerinin kirlenmesi gibi nedenlerden ötürü %30 lara varan kayıplar oluşabilir. İNCİ Enerji olarak ısı değiştiricilerinin uygun ve verimli çalışması için gerekli tüm mühendislik ve uygulama desteği sağlayabiliriz.

 

Isı yalıtım verimlilik artırıcı uygulamalar

Isı üreten yada kullanan sistemlerdeki izolasyon kayıpları %50 lere kadar varabilir. İNCİ Enerji ısı üreten yada tüketen sistemlerin ısı kayıplarının tespiti, uygun izolasyon sisteminin tespiti ve uygulaması konusunda gerekli mühendislik desteğini sağlamaktadır.

 

Fan sistemleri verimlilik artırıcı uygulamalar


Endüstriyel tesis ve ticari binalarda taze ve sıcak egzoz işlemlerinde sıkça kullanılan fanların teknolojik gelişmeler çerçevesinde çok daha düşük elektrik maliyeti ile tüksek performans sağlamaları için mühendislik ve uygulama hizmetlerini kapsamaktadır.

 

Buhar Türbini Sistemleri

Atık ısınızın, buharınızın elektrik enerjisine dönüştürülmesi için gerekli buhar türbini ve ekipmanlarının anahtar teslimi çözümü sunulmaktadır.