Döner Izgaralı

Döner Izgaralı

İsminden de anlaşılacağı gibi band şeklinde dönen ızgaraların üzerinde kömürü verimli bir şekilde yakarak kömürün enerjisini borulardan suya ileterek buhar üreten kazan tipidir. Kömür alevi önce su borularına daha sonra da alev borularına temas ederek verimli bir şekilde ısısını suya iletmektedir. Su borulu ve alev duman borulu kazan tiplerini tek bir gövdede birleştiren Hybrid Kazan birleşik iki kısımdan oluşur. Döner ızgara üzerine monte dilen su borulu primer ocak gerekli yükseklikte imal edilerek ızgaranın üzerinde büyük hacimli bir yanma odası oluşturulur.

Alev duman borulu Skoç tip kazan ile radyasyon ısı kazanı su kollektör boruları ile birbirine bağlanır.

Büyük hacimli yanma odası katı yakıtlarda alev boyunun ve yanma verimliliğinin maksimum verimi elde edebilecek şekilde dizayn edilmiştir. Duman geçişleri, iki ayrı çapta imal edilmektedir.

Isı düştükçe azalan duman hacmi, en uygun hızlarda kazan içinden geçer.

Kazan içerisinde alevin geçiş yollarının uzun olmasından ötürü yakılan yakıttan elde edilen ısının çok büyük bir kısmı kazan içerisinde kalmakta ve buhar üretimi için kullanılmaktadır.

Daha geniş buhar hacmi sayesinde sistem pik buhar çekişlerine anında cevap verebilmektedir. Su borulu primer ocak sayesinde ise flash hızlı buhar üretimi sağlanmaktadır.

Alev duman borulu kazanın borularının değişimi; ön ve arka kapakları açılarak çok rahat bir şekilde yapılabilmektedir.